Daily Use Words | Vocabulary: Part-3

Day- 3 Vocabulary 1. Work for the development – विकासको लागि काम गर्नु 2. Worry about somebody – कसैको चिन्ता गर्नु 3. Hard work pays – मेहनतको फल मिठो हुन्छ 4. Honesty pays – ईमानदारीको फल मीठो हुन्छ 5. Patience pays – धैर्यको फल मीठो हुन्छ 6. My heart starts throbbing – मेरो मुटु धड्कन थाल्छ …

Daily Use Words | Vocabulary: Part-3 Read More »