Vocabulary

Daily Use Words | Vocabulary: Part-3

Day- 3 Vocabulary 1. Work for the development – विकासको लागि काम गर्नु 2. Worry about somebody – कसैको चिन्ता गर्नु 3. Hard work pays – मेहनतको फल मिठो हुन्छ 4. Honesty pays – ईमानदारीको फल मीठो हुन्छ 5. Patience pays – धैर्यको फल मीठो हुन्छ 6. My heart starts throbbing – मेरो मुटु धड्कन थाल्छ …

Daily Use Words | Vocabulary: Part-3 Read More »

Daily Use Words | Vocabulary: Part-1

1. Get Up: विहान उठ्नु 2. Wake Up: बिहानै ब्युझ्नु 3. Marry somebody: काहिसँग विवाह गर्नु 4. Get married: विवाह गरेको 5. Marry off somebody: विवाह गराउनु 6. Think twice, Give it a second thought अच्छी तरह सोचना 7. Call Up somebody/Ring Up somebody: कसैलाइ फ़ोन गर्नु 8. Believe on Hearsay: सुनेर भनेको कुरामा विश्वास …

Daily Use Words | Vocabulary: Part-1 Read More »