Daily Use Words | Vocabulary: Part-10

Spread the love

1. Dance to somebody’s tunes (somebody is pronoun) कसैको इसारामा चल्नु  Kasaiko Isarama Nachnu

2. Dance to tunes of somebody (somebody is noun) कसैको इसारामा हिड्नु Kasaiko Isarama hidnu

3. Make sb dance to one’s tunes कसैलाई आफ्नो इसारामा नचाउनु Kasailai aafno Isarama nachaunu

4. Get rid of somebody/ Break free from somebody कसैसँग छुटकारा लिनु Kasai sang Chhutakara linu

5. Shoulder one’s responsibilities आफ्नो जिम्मेवारी आफैंले पूरा गर्नु Aafno Jimmewari aafai le pura garnu

6. Shrug off one’s responsibilities आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु Aafno Jimmewari bata panchhinu

7. Shun/Evade one’s responsibilities आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु Aafno Jimmewari bata panchhinu

8. Mend one’s ways/ Mend oneself आफ्नो बानी सुधार गर्नु

9. Set somebody right  कसैलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु / कसैलाई ठिक्क पार्नु  Kasai lai thik thauma lyaunu/ kasai lai thikka parnu

10. Somehow केहि गरि kehi gari

11. Anyhow जसरी पनि jasari pani

12. At Least  कम से कम kam se kam

13. Only, Also मात्रै  / पनि  matai / pani

Also read:

Daily Use Words | Vocabulary: Part-9

14. In one go एक पटकमा  / एक चोटी  ek patakma / ek choti

15. A bit, A lot थोरै / धेरै thorai/ dherai

16. Such an important work यति जरूरी काम yati jaruri kam

17. Hen-pecked (Husband) पत्नीको दास / patni ko das

18. Eat something / Drink something खानु / पिउनु (धेरै / अत्यधिक) khanu/ piunu (dherai / atyadhik)

19. Take something / Have something  खानु / पिउनु  khanu/ piunu

20. Praise somebody to the skies/ Shower praises at somebody कसैको प्रशंसाको पहाड खडा गर्नु  Kasai ko prasansa ko pahad khada garnu

21. Argue with somebody  कसैसँग बहस गर्नु Kasaisang bahas garnu

22. Make somebody understand कसैलाई बुझाउनु kasailai bujhaunu

23. Get angry with somebody कसैसँग रिसाउनु kasaisang risarunu

24. Get annoyed with somebody कसैसँग झोक्किनु Kasaisang Jhokkinu

25. Get furious/ Fly into a fury   क्रोधित हुनु Krodhit hunu

26. Fret and fume रिसले रातो पहेँलो हुनु Ris le rato pahelo huhu

27. Study whole heartedly ध्यानपुर्वक पढ्नु dhyan purbak padhnu

28. Scold somebody कसैलाई गाली गर्नु Kasai lai gali garnu

29. Freak out/ Chill out/ Have fun रमाइलो गर्नु Ramailo garnu

30. Understand something/ Get something केही बुझ्नु/ केही सम्झनु Kehi bujhnu/ Kehi samjhanu

Read more: All daily use words Vocabulary 


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *