Daily Use Words | Vocabulary: Part-8

Spread the love

Day-8 Vocabulary – Daily Use Words

1. Avenge oneself बदला लिनु

2. Cram something / Mug up something/ Memorize something घोक्नु / याद गर्नु/ कण्ठ पार्नु

3. Cry over spilt milk बितेको कुरामा बेदना गर्नु वा रुनु

4. Come across failures/ Get failures असफलता पाउनु

5. Get nervous घबराउनु

6. Go astray नराम्रो बाटो हिड्नु/ पथ भ्रष्ट हुनु

7.  Get along well with somebody कसैसँग राम्रो बन्नु

8. Misbehave with somebody कसैसँग दुर्व्यवहार गर्नु

9. Put in all one’s efforts आफ्नो पुरै कोशिश गर्नु

10. Leave no stone unturned कुनै कसर बाँकी नराख्नु/ सबै सम्भव हुने कोशिश गर्नु

11. Learn how to do something कुनै काम गर्न सिक्नु

12. Move heaven ‘n’ earth  जमीन आसमान एक करना

13. Get success सफलता प्राप्त गर्नु

14. Mislead somebody/ Misguide somebody  कसैलाई भ्रमित गर्नु/ झुक्याउनु

15. Long ago धेरै पहिले

16. Make somebody realize somebody’s mistakes कसैलाई उसको गल्ती महसुस गराउनु

17. Panic आत्तिनु

18. Rush to something हतार हतार केही जानु

19. Rush to somebody हतार हतार कुनै व्यक्ततिर हतार हतार जानु

20. Talk ill about somebody कसैको कुरा काट्नु

21. Recognize somebody/ Place somebody कसैलाई चिन्‍नु

22.  Regret/ Repent पछुताउनु/पश्‍चाताप गर्नु

23. Take revenge on somebody कसैसँग बदला लिनु

24. Teach somebody how to do something कसैलाई कुनै काम गर्न सिकाउनु

25. Tickle somebody काउकुती लगाउनु

26. Realize one’s dream / Make one’s dream come true आफ्नो सपना पुरा गर्नु

27. Strive hard/ Work Hard कठिन परिश्रम गर्नु

28. Way back धेरै पहिले

29. Punish somebody severely कसैलाई कडा सजाय दिनु

30. So late at night/ So early in the morning धेरै राति भयो / त्यसैले धेरै बिहानै


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *