Daily Use Words | Vocabulary: Part-2

Spread the love

Day-2 Vocabulary
Note: Meaning of abbreviations used
one’s -> आफ्नो
Noun -> संज्ञा
Pronoun -> सर्वनाम
1. Take my word – यो मेरो बाचा हो

2. Put somebody in a fix/ Put somebody in a dilemma – कसैलाई दुविधामा पार्नु

3. Beat the hell out of somebody/ Beat somebody black ‘n’ blue/ Beat somebody to the pulp – कुटि कुटि सिकिस्त बनाइ दिनु

4. Till one’s last breath – अन्तिम स्वाँस सम्म

5. Take a sigh of relief/ Heave a sigh of relief – शान्तिसँग बस्‍नु

6. Tremble with fear – डरबाट काम्नु

7. Next seven generations/ Coming seven generations – आउने सात पुस्ता

8. Spare somebody – कसैलाई माफ गर्नु/ छाेड्नु / सजाय न गर्नु

9. Disguise oneself – भेष बदल्नु / रुप परिवर्तन गर्नु

10. Earn a lot of name ‘n’ fame – धेरै नाम कमाउनु

11. Run from pillar to post in search of something – कसैको खोजीमा फरन्ते बन्‍नु

12. Almost every day – लगभग हरेक दिन

13. Get into some of the other trouble – कुनै न कुनै समस्यामा पर्नु

14. Find it difficult to do something – यस्तो गर्नुमा कठिनाइ हुनु

15. Enjoy doing something – यस्तो गर्नु आनन्द आउनु

16. Rebuke somebody/ Reproach somebody – गाली गर्नु/ गाली गर्नु ( कार्यालयमा)

17. Play pranks on somebody – कसैसँग मजाक गर्नु

18. Flatly refuse – स्वच्छ मन पार्नु

19. Give into somebody’s request /Accede to somebody’s request – कसैलाइ प्रार्थना गरेर आफ्नो कुरा मनाउनु

20. Bore somebody – कसैलाई  बाेर गर्नु

21. Get bored – बोर महशुस गर्नु

22. Make one’s mark/ Make one’s identity – आफ्नो परिचय स्थापित गर्नु

23. Prove one’s worth/ Prove one’s mettle – आफ्नो कामयाबीलाई सिद्ध गर्नु

24. Lose one’s way to sp – बाटो बिराउनु / बाटो भुल्नु

25. well-wishers – शुभचिंतक

26. At least give it a try – कम्तिमा काेशिस गरेर त हेर्नुस्

27. In the company of bad people – खराब मान्बुछे संगतमा

28. Sleep like a log – घोडा बेचेर सुत्‍नु

29. Go on strike – हड़ताल गर्न जानु


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *