Vocabulary

Daily Use Words | Vocabulary: Part-10

1. Dance to somebody’s tunes (somebody is pronoun) कसैको इसारामा चल्नु  Kasaiko Isarama Nachnu 2. Dance to tunes of somebody (somebody is noun) कसैको इसारामा हिड्नु Kasaiko Isarama hidnu 3. Make sb dance to one’s tunes कसैलाई आफ्नो इसारामा नचाउनु Kasailai aafno Isarama nachaunu 4. Get rid of somebody/ Break free from somebody कसैसँग छुटकारा

Daily Use Words | Vocabulary: Part-10 Read More »

Daily Use Words | Vocabulary: Part-9

1. Get somebody’s point कसैको कुरा बुझ्नु 2. Consider somebody a fool कसैलाई मूर्ख सम्झनु 3. Make a fool of somebody/ Befool somebody कसैलाई मुर्ख बनाउनु 4. Lose one’s temper  आक्रोशमा आउनु 5. Keep one’s cool/ Hold back one’s anger आफ्नो गुस्सालाई नियन्त्रित गर्नु 6. Hold back one’s feelings आफ्नो इच्छामाथि नियन्त्रण राख्नु 7. Lie

Daily Use Words | Vocabulary: Part-9 Read More »

Daily Use Words | Vocabulary: Part-8

Day-8 Vocabulary – Daily Use Words 1. Avenge oneself बदला लिनु 2. Cram something / Mug up something/ Memorize something घोक्नु / याद गर्नु/ कण्ठ पार्नु 3. Cry over spilt milk बितेको कुरामा बेदना गर्नु वा रुनु 4. Come across failures/ Get failures असफलता पाउनु 5. Get nervous घबराउनु 6. Go astray नराम्रो बाटो हिड्नु/

Daily Use Words | Vocabulary: Part-8 Read More »

Daily Use Words | Vocabulary: Part-7

Note : Meaning of abbreviations used one’s -> आफ्नो Noun -> संज्ञा Pronoun -> सर्वनाम 1. Celebrate something with great pomp ‘n’ show – कुनै पर्व धूम धाम सँग मनाउने 2. Insult somebody/ Humiliate somebody – कसैको बेइजज्जती गर्नु 3. Think about the pros ‘n’ cons of something – राम्रो नराम्रो सोचविचार गर्नु 4. Face

Daily Use Words | Vocabulary: Part-7 Read More »

Daily Use Words | Vocabulary: Part-6

1. Cut somebody to the quick – कसैलाई धेरै दुख दिनु 2. Fail somebody’s plan- कसैको योजना असफल पार्नु 3. knead the dough- पिठो मुच्‍नु 4. Season the pulse- दाल झान्‍नु 5. Saute the vegetables- तरकारी झान्‍नु 6. Bake the chapattis- रोटी  पकाउनु 7. Create a scene- नाटक गर्नु 8. Hold somebody responsible- कसैमाथि आरोप

Daily Use Words | Vocabulary: Part-6 Read More »

Daily Use Words | Vocabulary: Part-5

Note : Meaning of abbreviations used sb -> somebody (कुनै मानिस) sth -> something (कुनै वस्तु) one’s -> आफ्नो Noun -> संज्ञा Pronoun -> सर्वनाम 01. Sob: रुनु 02. Itch:  चिलाउनु 03. Twitch: आँखा फरफर गर्नु 04. Wink: आँखा झिम्काउनु 05. Sneeze: हाछ्युँ गर्नु 06. Not anymore:  अब नाइँ 07. Not any longer: अब धेरै 

Daily Use Words | Vocabulary: Part-5 Read More »

Daily Use Words | Vocabulary: Part-4

Day-4 Vocabulary Note : Meaning of abbreviations used sb -> somebody (कुनै मानिस) sth -> something (कुनै वस्तु ) one’s -> आफ्नो Noun -> संज्ञा Pronoun -> सर्वनाम 1. Pamper somebody कसैलाई धेरै मायाले बिगार्ने 2. Get spoilt/ Get pampered बिग्रनु 3. Threaten somebody/ Intimidate somebody कसैलाई धम्की दिनु 4. Defame somebody कसैलाई बदनाम गर्नु

Daily Use Words | Vocabulary: Part-4 Read More »

Daily Use Words | Vocabulary: Part-3

Day- 3 Vocabulary 1. Work for the development – विकासको लागि काम गर्नु 2. Worry about somebody – कसैको चिन्ता गर्नु 3. Hard work pays – मेहनतको फल मिठो हुन्छ 4. Honesty pays – ईमानदारीको फल मीठो हुन्छ 5. Patience pays – धैर्यको फल मीठो हुन्छ 6. My heart starts throbbing – मेरो मुटु धड्कन थाल्छ

Daily Use Words | Vocabulary: Part-3 Read More »

Daily Use Words | Vocabulary: Part-2

Day-2 Vocabulary Note: Meaning of abbreviations used one’s -> आफ्नो Noun -> संज्ञा Pronoun -> सर्वनाम 1. Take my word – यो मेरो बाचा हो 2. Put somebody in a fix/ Put somebody in a dilemma – कसैलाई दुविधामा पार्नु 3. Beat the hell out of somebody/ Beat somebody black ‘n’ blue/ Beat somebody to

Daily Use Words | Vocabulary: Part-2 Read More »