Daily Use Words | Vocabulary: Part-6

1. Cut somebody to the quick – कसैलाई धेरै दुख दिनु 2. Fail somebody’s plan- कसैको योजना असफल पार्नु 3. knead the dough- पिठो मुच्‍नु 4. Season the pulse- दाल झान्‍नु 5. Saute the vegetables- तरकारी झान्‍नु 6. Bake the chapattis- रोटी  पकाउनु 7. Create a scene- नाटक गर्नु 8. Hold somebody responsible- कसैमाथि आरोप …

Daily Use Words | Vocabulary: Part-6 Read More »