Daily Use Words | Vocabulary: Part-1

Spread the love

1. Get Up: विहान उठ्नु

2. Wake Up: बिहानै ब्युझ्नु

3. Marry somebody: काहिसँग विवाह गर्नु

4. Get married: विवाह गरेको

5. Marry off somebody: विवाह गराउनु

6. Think twice, Give it a second thought अच्छी तरह सोचना

7. Call Up somebody/Ring Up somebody: कसैलाइ फ़ोन गर्नु

8. Believe on Hearsay: सुनेर भनेको कुरामा विश्वास गर्नु

9. Put off something | procrastinate something: कुनै काममा ढिलाइ गर्नु वा काम स्थगित गर्नु

10. Give Up /Quit: हार मान्‍नु, कुनै कुरा वा कुनै काम गर्न सधैँको लागि छोड़्नु

11. Know somebody inside out: कसैको हरेक कुराहरु थाहा पाउनु

12. Make friends with somebody: कसैलाइ साथी बनाउनु

13. Make enemies with somebody: कसैसँग दुश्मनी गर्नु

14. Apologize to somebody: कसैसँग माफि माग्‍नु

15. Forgive somebody: कसैलाइ माफ गर्नु

16. Make fun of somebody/ Poke fun at somebody / Ridicule somebody: कसै खिल्ली उडाउनु वा कसैको मजाक उड़ाउनु

17. Embarrass somebody: कसैलाइ लाज मर्दो बनाउनु

18. Arrive at some place: कुनै ठाउँमा आउनु

19. Reach some place: कुनै ठाउँमा पुग्‍नु

20. Lend somebody money -if somebody is pronoun: कसैलाइ रुपियाँ उधारो दिनु

21. Lend money to somebody- if somebody is noun: कसैलाइ रुपियाँ उधारो

22. Lend somebody a helping hand- somebody is pronoun: कसैको काम सघाउनु

23. Lend a helping hand to somebody- somebody is noun: कसैको काम सघाउनु

24. Lend an ear to somebody: कसैको कुरामा ध्यान दिनु

25. Instill good values in somebody: कसैलाइ राम्रो संस्कार दिनु

26. Instill fear in somebody: कसैलाई डर देखाउनु

27. Uproot something/ Eradicate something/ Eliminate something: जरादेखि समाप्त गर्नु 28. Ditch somebody/ Deceive somebody: कसैलाई धोका दिनु


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *