Daily Use Words | Vocabulary: Part-11

Spread the love

1. Later on/ Afterwards – पछि/ पश्चात  pachhi/ Paschat

2. Over ‘n’ over again/ Time ‘n’ time again – बारम्बार/ पटक पटक Barambar/ patak patak

3. Come what may/ No matter what/ Loss toss or cross/ Come rain or shine – जे भए पनि Je bhaye pani

4. Whatever it is – जस्तो भए पनि Jasto bhaye pani

5. Poverty – गरीबी Garibi

6. Unemployment – बेरोजगारी Berojagari

7. Illiteracy – निरक्षरता Niraksharata

8. Brag/ Boast – घमण्ड गर्नु Ghamanda garnu

9. Tell somebody something – कसैलाई केही बताउनु kasai lai kehi bataunu

10. Fall in love with somebody – कसैसँग माया प्रेम हुनु kasai sanga maya prem hunu

11. Hurt somebody badly/ Cut somebody to the quick – कसैलाई धेरै दुख दिनु kasai lai dherai dukh dinu

12. Tease somebody – कसैलाई जिस्काउनु kasai lai jiskaunu

13 . Look for something / Search for something – कुनै कुरा खोज्‍नु Kunai kura khojnu

14. Remember something –  केही सम्झिनु / याद राख्नु Kehi samjhinu/ yad garnu

15. Recall something – कुनै कुरा मनमनै सम्झिनु kunai kura manamanai samjhinu

16. Kill one’s time – आफ्नो समय बर्बाद गर्नु/ आफ्नो समय खेर फाल्नु  Afno samaya barbad garnu/ Asno samaya kher falnu

17. Put on airs/ Assume airs –  हावामा उड्नु / भाव खानु Hawa ma udnu/ Bhawa khanu

18. Show tantrums/ Throw tantrums – आवेश देखाउनु  Abesh dekhaunu

19. Ask somebody for something – कसैसँग केही माग्नु  kasai sanga kehi magnu

20. Look up straight into somebody’s eyes –कसैसँग आंखा जुदाउनु  kasai sanga Aankha judaunu

21. Deal with somebody / Tackle somebody – कसैसँग सम्झौता गर्नु / कसैलाई सम्हाल्नु kasai lai samhalnu

22. Deal with something / Tackle something – कुनै कुरामा सम्झौता गर्नु Kunai kura ma samjhauta garnu

23 . Bug somebody/ Irritate somebody/ Pester somebody/ Peeve somebody – कसैसँग हैरान हुनु/ कसैसँग परेसान हुनु kasaisang hairan hunu/ kasai sanga paresan hunu

24. Get peeved/ Get irritated – रिस उठाउनु Ris uthaunu

25. Have a word with somebody – कसैसँग क्षणिक कुरा गर्नु kasai sanga kshanik kura garnu

26. Go for a movie – फिल्म हेर्न जानु film herna janu

27. Drown – डुब्नु dubnu

28. Run away from somebody/something, Shy away from somebody/something – कुनै व्यक्ति / स्थिति सँग भाग्नु वा छुट्कारा लिनु  kaunai vyakti. sthti sanga bhagnu va chhutakara linu

29. Turn a blind eye to something – कुनै कुरालाई नदेखे झैँ गर्नु kunai kara lai nadekhe jhai garnu

30. Turn a deaf ear to Somebody/ Pay no heed to somebody – कसैलाई नसुन्‍नु /  एउटा कानले सुन्‍नु र अर्को कानले उडाउनु kasai lai nasunnu/ euta kan le sunnu arko kan le udaunu


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *