Daily Use Words | Vocabulary: Part-3

Spread the love

Day- 3 Vocabulary

1. Work for the development – विकासको लागि काम गर्नु

2. Worry about somebody – कसैको चिन्ता गर्नु

3. Hard work pays – मेहनतको फल मिठो हुन्छ

4. Honesty pays – ईमानदारीको फल मीठो हुन्छ

5. Patience pays – धैर्यको फल मीठो हुन्छ

6. My heart starts throbbing – मेरो मुटु धड्कन थाल्छ

7. I fail to understand – मैले बुझ्‍न सकेको छैन

8. Get tongue-tied – मुखमा ताल्चा लाग्‍नु

9. No matter how my father is – मेरो बुवा जस्तो भए पनि

10. Loot/ Rob – लूट्नु/ डकैती गर्नु

11. Robbers – डाँका

12. Sin – पाप / पाप गर्नु

13. Sinners – पापी मान्छे

14. Make somebody bite the dust – नराम्रोसँग पराजित गर्नु

15. Warn somebody against something – कसैलाई कुनै कुराबाट सावधान गराउनु

16. Trust somebody blindly – कसैमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु

17. Floor somebody – भुँइमा लडाउनु

18. Worn-out clothes – च्यातिएको लुगा

19. Treat somebody to laddoos – कसैलाई लड्डु खुवाउनु

20. Contest election – चुनाव लड़नु

21. There was a time when – एक समय थियो जब

22. Gone are the days when – जब ती दिन बितिसके

23. Words fail to express my feelings – ती भावनाहरुलाई व्यक्त गर्न मसँग शब्द छैन

24. As far as I remember – जहाँसम्म मलाई थाहा छ

25. In broad day light – दिउँसै

26. Speak a bit too much – केही धेरै नै बोल्नु

27. Encourage somebody/ Discourage somebody – कसैलाई प्रोत्साहित गर्नु / हतोत्साहित गर्नु

28. Hear of somebody/ Hear from somebody – कसैको सुचना पाउनु

29. From the scratch – प्रारम्भदेखि

30. Bring laurels to somebody/ Bring name ‘and’ fame to somebody – नाम कमाउनु


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *