Daily Use Words | Vocabulary: Part-7

Spread the love

Note : Meaning of abbreviations used
one’s -> आफ्नो
Noun -> संज्ञा
Pronoun -> सर्वनाम
1. Celebrate something with great pomp ‘n’ show – कुनै पर्व धूम धाम सँग मनाउने

2. Insult somebody/ Humiliate somebody – कसैको बेइजज्जती गर्नु

3. Think about the pros ‘n’ cons of something – राम्रो नराम्रो सोचविचार गर्नु

4. Face the music/ Face the consequences – आफ्नो नराम्रो कार्यको नजिता / परिणाम भोग्‍नु

5. Make something public / Publicize something – कुनै कुराको प्रचार गर्नु

6. Pick a quarrel with somebody/ Mess with somebody – कसैसँग निहुँ खोज्‍नु / झगडा मोल्‍नु

7. Give somebody one’s word – कसैसँग बाचा गर्नु

8. Stick to one’s word – आफ्नो कुरामा अडान लिनु

9. Keep one’s word – आफ्नो बाचा पुरा गर्नु

10. Go back on one’s word – आफ्नो बाचा तोड्नु

11. Accuse somebody of something –  कसैमाथि कुनै कुराको आरोप लगाउनु

12. Ask somebody to do something – कसैलाई कुनै काम गर्नको लागि भन्‍नु

13. Blow the things out of proportion/ Exaggerate the things –  कुनै कुरा बढाइ चढाइ गर्नु

14. Whisper in somebody’s ears – कानीफुसी गर्नु

15. Mumble /Grumble –  बडबडाउनु / गनगन गर्नु

16. Murmur – सुस्तरी बोल्नु

17. Weep bitterly –  बेस्सरी रुनु

18. Shed crocodile tears –  गोहीको आफुँ बगाउनु

19. Steal something – कुनै वस्तुको चोरी गर्नु

20. Miss somebody a lot/ Miss somebody like anything – कसैलाई धेरै सम्झिनु

21. Win somebody’s heart –  कसैको मन जित्‍नु

22. Bury the hatchet – परानो झगडा, विवाद, कुरालाई भुल्नु

23. Dig up the dead issues – मृत समस्यालाई उजागर खन्‍नु

24. Dig one’s own grave – आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्‍नु

25. Escape something/ Shun something/ Evade something – कुनै कुरासँग जोगिनु

26. Curtail one’s expenses –  खर्च कटौती गर्नु/मितव्ययी बन्‍नु

27. Play the spoilsport/ Mar the pleasure – खुसी तुहाउने कार्य गर्नु

28. Pick holes in somebody/something, Find faults with somebody/something – कुनै व्यक्ति / वस्तुमा गल्ती/ कमीकमजोरी  निकाल्नु

29. Tolerate somebody/something, Bear somebody/something – कनै व्यक्ति/ परिस्थितिको सामना गर्नु वा सहन गर्नु


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *