Daily Use Words | Vocabulary: Part-6

Spread the love

1. Cut somebody to the quick – कसैलाई धेरै दुख दिनु

2. Fail somebody’s plan- कसैको योजना असफल पार्नु

3. knead the dough- पिठो मुच्‍नु

4. Season the pulse- दाल झान्‍नु

5. Saute the vegetables- तरकारी झान्‍नु

6. Bake the chapattis- रोटी  पकाउनु

7. Create a scene- नाटक गर्नु

8. Hold somebody responsible- कसैमाथि आरोप लगाउनु/जिम्मेवारी थोपार्नु

9. Ruin somebody- कसैलाई बरबाद गर्नु

10. Be ruined- बर्बाद हुनु

11. Develop an inferiority in somebody.- कसैमा हीन भावना उत्पन्‍न हुनु

12. Harass somebody- सकैलाई हेरान गर्नु

13. Take a nap- भुसुक्‍क निदाउनु

14. Due to/ because of somebody/something- कसैकाे/कुनै कारणले

15. Insipid- स्वादहीन

16. Palatable- स्वादिष्ट

17. Beat about/around the bush- यताउतीकाे कुरा गर्नु

18. You have better leave-  यहाँबाट जानु तपाइको लागि राम्रो हुन्छ

19. Flit away- गायब हुनु

20. Turn tails- पुच्छर हल्लाउनु

21. Out of fear- डरकाे कारणले

22. Curse somebody- कसैलाई गाली गर्नु

23. 6 Months from now- आजबाट ६ महिनापश्चात

24. Rest on one’s laurels- चैनकाे स्वास फेर्नु

25. Already- पहिले (देखि)

26. Get the house white washed- घर चिल्लो पार्नु

27. Faint- रिङ्गटा लागेर लड्नु

28. He is running fever- उसलाई ज्वारो छ

29. Mint a lot of money- धेरै पैसा कमाउनु

30. Throw dust in somebody’s eyes- कसैको आँखामा धुलो फाल्नु

32. Vacate the house- घर खाली गर्नु


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *